RSS

4th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe 4. ICTM Güneydoğu Avrupa Çalışma grubu Sempozyumu

05 Oct

24 Eylul-1 Ekim 2014 Faculty of Music, Belgrade; Science Center, Petnica

Katılım ücreti 50 €

Janković kardeşlere adanan sempozyumun bilimsel komitesinde olmak beni mutlu etti en başından itibaren. Türkiye’de kadın derlemeci hele 1900 ların başında bulmak zorken Danica ve Ljubica, Yugoslavya’nın birçok bölgesinden çok önemli bir halk oyunları ve halk müziği arşivi oluşturmuş ve aynı zamanda derledikleri oyunların yeni koreografilerle sergilenmesine neden olmuşlar.

Türkiye’den katılan sayısının Sırbistan’dan daha fazla olduğu toplantı önce Belgrad Müzik akademisinde başlayıp sonra Petnica Bilim Merkezi‘nde devam etti. Gider gitmez sersem olurum diye bir gün önce gideyim derken yanlış bir hesaplamayla iki gün önce gidip, Belgrad’ da bildirinin son halini verdim. Belgrad’a sadece ikinci kere gitmeme rağmen evimde gibi hissetim. Tabii domaca kafanın bunda etkisi büyük.

2014-09-22 10.03.53

Ayrıca kablosuz teknolojisini geliştiren Nikola Tesla’nın her tarafı kabloyla dolu müzesini

2014-09-23 17.11.47

ve Crvena Zvezda stadyumunu

2014-09-23 16.38.48

görme imkanı buldum. Yerel yemekler ve şaraplar sunan Zavicaj Etno Restoran da cabası.

Müzik Akademi’deki sempozyum açılışında Svanibor Pettan’ın bu çalışma grubuyla ilgili “Yugoslavia Cookbook” espirisinin yanısıra,  Adnan Saygun’un da ICTM yönetim kurulu üyesi olduğunu öğrendim. Ayrıca Türkiye’nin son senelerde ICTM’de çok faal olduğunu dile getirdi.

2014-09-24 13.02.40

2 saatlik yolculuk ile geldiğimiz bilim merkezi kasabanın dışında ama kilisenin dibinde bir kampüs. Sabahları horoz ve kurbağa sesi kaldığımız binanın cam ve metal betonunu yumuşatıyor.

2014-09-24 18.03.45
Çevrenin taneli ufak meyveleri o kadar gelişmiş ki Berry Element Tablosu, bildiğimiz, kutucukların içine gerçek elementlerden örnekler koydukları Periyodik Tablo ile yer almış…

2014-09-26 11.31.47

Sempozyumun temaları: Güneydoğu Avrupa’da müzik ve dansta doğaçlama, Güneydoğu Avrupa’da müzik ve dansta profesyonelleşme ve Etnomüzikoloji ve Etnokoreolojide inter/postdisiplinerlik.

Petnica’daki ikinci gün yaptığım sunumdan sonra pivo ve rakija eşliğinde söyleme ve oynama gecelerine katılabildim ancak, sunum ne de olsa stres yaratıyor. Hele yöntem tartışması yapmak, iktidarcıklar oluşturan akademiyi eleştirme ve dolayısıyla bu iktidar sahipleri tarafından saldırıya maruz kalma riski işi zorlaştırıyor.
Cumartesi günkü çevre ve manastır gezisine katılamadım . Oysa ki bu geziler daha rahat ortamda, sohbet havasında bilimsel tartışmalar yapma olanağı verir hep. Keşke oturumlar kahvelerde, barlarda, parklarda yapılsa, kime kendini kasmasa …

Yugoslavya’nın neden parçalandığını anlayamadım; herkes birbirini anlıyor, hepberaber aynı şarkılar söyleniyor, hepberaber oynanıyor, hepberaber sarhoş olunuyor…. Bu yıl ilk defa herkeste oluşan duygu, neden müzik/dansta ortak özellikleri ortaya çıkaracak konular daha fazla tartışılmıyor idi… Velika’nın anlattığı konu tam da bunun üzerine: Yugoslavya dağılıp bir sürü devlet ortaya çıktıktan sonraki bir dönemde, Arnavutluk’ta devlet halk oyunları toplulukları yarışmasında dönemin politikasından dolayı Makedonya’dan Tanec‘e degil Hırvatistan’dan Lado‘ya verilir birincilik ödülü. Ancak Lado bu birincilik sizin hakkınız diyerek kupayı Tanec’e verir. Sırbistan Kolo da bu dostluğa katılıp ortak gösteriler dışında birçok arkadaşlıklar da geliştirirler. Bu işbirliğinin, daha da genişleyerek bütün bölgeye yayıldığını bu çalışma grubunda görüyorum. 2016 toplantısı Bulgaristan’da, 2018 toplantısı ise Türkiye’de yapılması planlanıyor.

Sempozyumun kapanış konuşması, gruba yeni katılan ve gençlerden seçilerek, yeni bir gelenek oluşturulmaya çalışılması oldukça hoştu… Bu sempozyumda en çok dikkatimi çeken bir başka nokta da, araştırmacıların konuları daha ideolojik, özellikle de sol (tekrar tanımlamaya ihtiyaç olsa da) bakış açısıyla ele alıyor olmalarıydı. Bir sonraki toplantı konularından birinin 1989 sonrası Güneydoğu Avrupa’daki müzik ve dans çalışmaları olarak belirlenmesi de post-sosyalist durum üzerinden tartışmaların olacağını gösteriyor.

Bir gece öncesinde son yemekte o kadar oynayıp, içtikten sonra herkes nasıl sabahın köründe birbirine sarılmak için kalktı bilmiyorum ama Belgrad yolunda herkes uyudu. Belgrad’da Etnografi Müzesi‘ndeki gusla sergisi oldukça etkileyiciydi. Guslaların, özellikle burguluklarındaki figürler üzerinden tarih yazılımı, kimlik çalışması ve bir çok çalışma yapılabilir. Öğlen yemeği sırasında şahit olduğum öğrenci yürüyüşünde polislerin sadece göstericilere zarar gelmesin diye eşlik etmelerinden de bir ülkenin demokrasi ve sivil haklar geleneği üzerine çalışma yapılabilir olduğunu düşündüm, neredeyse her yürüş yapanın şiddete maruz kaldığı bir gelenekten gelen birisi olarak.

Sırbistan Milli Kütüphane’sinde henüz halka açılmamış Jankovic kardeşlerin arşivinin bir kısmını bize açmaları ve hatta fotoğraf çekmek aracalığı ile arşivin dijitalleştirmemize izin vermeleri oldukça heyecan vericiydi. Bu kadarlık bölmünden bile çalışılıcak, öğrenilecek bir çok şey çıktı. Özel Koleksiyon bölümünden Velibor Preli’ye özel bir teşekkür.

Bu sempozyumdan düşünülesiler: Duygu kuramları; Güç aracı olarak bilim; Yugoslavya’nın dağılması çok saçma; Yeni folklor alanları; Sınıfın yeni tanımları; Etno-müzikoloji/koreoloji alanında sınıfsal yaklaşımlar….

 
1 Comment

Posted by on October 5, 2014 in Katıldım

 

Tags: , , , , , ,

One response to “4th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe 4. ICTM Güneydoğu Avrupa Çalışma grubu Sempozyumu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
refugeewatchonline

formerly hosted at refugeewatchonline.blogspot.in

Leylek ve Levrek

Ciddi & Gayri-Ciddi Laga Luga

Bibliolore

The RILM blog

ali esgin

SOSYOLOGCA ŞEYLER...

BEKS

Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği

LGBTI NEWS TURKEY

English language translations of news, reports, opinion pieces, and essays on LGBTI+ rights in Turkey

Kebikeç Dergi

insan bilimleri için kaynak araştırmaları dergisi

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d bloggers like this: