RSS

Alevi Kimliği Meselesiyle Bağlantılı Olarak Semahların Formülasyonu, 2014

11 Nov

10 Kasım 2014
Fahriye Dinçer’i @BilgiAlto da dinledik.

Bilgi Üniversitesi Alevi Toplulukları Çalışma Biriminin 2014 yılında düzenlediği ikinci toplantısında Fahriye Dinçer’in Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2004 tarihinde bitirmiş olduğu “Türkiye`de Alevi Kimliği Meselesiyle Bağlantılı Olarak Semahların Yeniden Formülasyonu” başlıklı doktora tezi hakkında genel bilgiler.

Semahın bir dans olarak isimlendirilip isimlendirelemeyeceği konusu ilgi çeken noktalardan biri oldu dinleyenler açısından. Bağlamın belirleyici olduğu cevabı, birçok kişi için anlaşıldı. Ancak buradan “halkoyunları mı halkdansları mı” sorusuna nasıl bağlandı konu, onu anlayamadım Bu soruyu duymaktan ve soruya maruz kalmaktan elbet bir gün kurtulacağımı ümit ediyorum.

Bir başka üstünde durulan konu ise, alan araştırması yöntemine aitti. Sadece Alevi toplulukları için değil bütün topluluklar için geçerli bir nokta. Bir topluluğa ait olmayan bir araştırmacı, o topluluk içerisinde nelerle karşılaşır konusu. Bütünüyle, bütün açıklığı ile herşeyin paylaşılmadığının , diğer taraftan bir “yabancı”nın o kültürü anlamaya çalışmasının takdir görülmediğinin altı çizildi.

Bu toplantıya katılanlar arasında Alevi topluluğundan olan ve olmayanların soru ve yaklaşımları da farklıydı. Örneğin, Türkiye’de farklı bölgelerde farklı cem törenlerinin, bunun içinde de semahların yapısal olarak farklılıklar olması, Alevi topluluklarının parçalanmak istenmesiyle ilişkilendirildi.

Oysa işin iki yüzü var, evet Alevi topluluklar kültürel olarak farklılıklar gösterirler ancak siyaseten birlik olmalıdırlar.

…… Ve verimli bir tartışma ortamı ve bilgi alış-verişi gerçekleşti.

 
Leave a comment

Posted by on November 11, 2014 in Dinledim

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
refugeewatchonline

formerly hosted at refugeewatchonline.blogspot.in

Leylek ve Levrek

Ciddi & Gayri-Ciddi Laga Luga

Bibliolore

The RILM blog

ali esgin

SOSYOLOGCA ŞEYLER...

BEKS

Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği

LGBTI NEWS TURKEY

English language translations of news, reports, opinion pieces, and essays on LGBTI+ rights in Turkey

Kebikeç Dergi

insan bilimleri için kaynak araştırmaları dergisi

Alevi Kütüphanesi

Bismişâh Allâh Allâh Gerçeğe Hû

%d bloggers like this: